تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۲۵
افزایش نزاع در آذربایجان غربی

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با اشاره به تشکیل ۱۶‌هزار و ۱۴۴ پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان طی سال جاری از افزایش نزاع نسبت به سال گذشته خبر داد.

 به گزارش هاژه، موسی ادیب فر در این باره به ایسنا افزود: در سال جاری ۱۶‌هزار و ۱۴۴ پرونده نزاع در پزشکی قانونی استان تشکیل شده که ۴۳۰۸ پرونده برای زنان و ۱۱‌ هزار و ۸۳۶‌ پرونده مربوط به مردان است که نسبت به آمار مشابه سال گذشته که ۱۵‌ هزار و ۴۶۱ مورد بود، افزایش نزاع را شاهدیم.

 او ادامه داد:  در ۶‌ماهه نخست سال جاری ۷۸۴‌ پرونده ناشی از حوادث کار در پزشکی قانونی استان تشکیل شده که ۲۲‌مورد مربوط به زنان و مابقی برای مردان است.

 ادیب فر با اشاره به اینکه در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۶۹۲۹‌ پرونده مربوط به تصادفات جرحی در پزشکی قانونی استان تشکیل شد، اظهار کرد: در ۶ماهه امسال در مجموع ۶۹۵۲ پرونده تصادفات جرحی در پزشکی قانونی استان تشکیل شده است.

 مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی افزود: در سال جاری ۱۶۸ مورد مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی استان تشکیل شده است. 

 وی اظهار کرد: در سال جاری برای ۳۵۲ مرد و ۱۰۰ زن مجوز دفن ناشی از تصادف صادر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی تصریح کرد: در سال جاری هم چنین ۲۹مورد مجوز فوت ناشی از  سوختگی، ۳۳مورد مجوز ناشی از غرق شدگی و ۱۸۲مورد مجوز برای مرگ های طبیعی که بر اثر بیماری های توسط پزشکی قانونی استان صادر شده است.

او ادامه داد: همچنین در سال جاری ۳۶ مرد و ۱۰ زن براثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده اند.