تاریخ: ۱۴۰۲/۵/۱۷
اطلاعیه هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی مهاباد

بە گزارش هاژە، هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی با صدور اطلاعیه‌ای، گروه‌های قانونی و ثبت شده کوهنوردی در مهاباد را معرفی کرد.

با توجه به سودجویی تعدادی از افراد با تشکیل گروههای غیر قانونی و اجرای برنامه هایی تحت عنوان کوهنوردی، بدینوسیله از همشهریان ارجمند به ویژه والدین گرامی درخواست میگردد نسبت به ثبت آنها با یکی از باشگاههای قانونی و گروههای دارای مجوز زیر هماهنگی فرموده تا خدای نخواسته دچار مشکلاتی نشوند که کسی قار به پاسخگویی نباشد.

 ١ - باشگاه آراز ( به مدیریت بانوان و آقایان )

٢ - باشگاه اوراز ( به مدیریت بانوان و آقایان )

٣ - باشگاه هلگورد ( به مدیریت بانوان و آقایان )

 ٤ - باشگاه برزین ( به مدیریت بانوان و آقایان )

 ٥ - انجمن کوهنوردان مهاباد

 ٦ - باشگاه روژ ( تنها برای آقایان )

 ٧ - گروه قلندری

 ٨ - گروه سهند ٩

 - گروه فرهنگ

 ١٠ - گروه نوروز

 ١١ - گروه باران

 ١٢ - گروه ترغه

١٣ - گروه هاوڕێیان

 ١٤ - گروە باشو

 ١۵ - گروە سپی سنگ

١۶ - گروه دالاهو

 ١٧ - گروه ئاگری

 ١٨ - گروه سحر

 ١٩ - گروە راژان

 ٢٠ - گروە دماوند

 ٢١ - گروە قندیل

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی مهاباد