تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
تاثیر تجربه بر تصمیم‌گیری‌های آینده از نظر علمی ثابت شد
دانشمندان دانشگاه کالج لندن در تازه‌ترین مطالعات خود ثابت کردند مرور تجربیات گذشته در بهبود تصمیم گیری‌های آینده کمک می‌کند.
تحقیقات جدید دانشمندان علوم اعصاب UCL نشان می‌دهد که پخش مجدد تجربیات قبلی هنگام یادگیری چیز‌های جدید می‌تواند توانایی مغز را برای برنامه ریزی برای آینده و حفظ خاطرات گذشته بهبود بخشد.
 
این مطالعه از تکنیک‌های تصویربرداری مغزی برای تشخیص فعالیت در مغز ۲۴ شرکت‌کننده در حین شرکت در یک کار پر پیچ و خم استفاده کرد.
به عنوان بخشی از آزمایش، از شرکت کنندگان خواسته شد تا برای دستیابی به پاداش، یکسری انتخاب بین اشکال انجام دهند.
هر شکل به مسیر متفاوتی منتهی می‌شود که از مجموعه‌ای از عکس‌ها تشکیل شده است و در انتها امتیاز‌های پاداش به دنبال دارد. هدف شرکت کنندگان پیگیری بهترین مسیر بود، زیرا امتیاز‌های پاداش در پایان با گذشت زمان تغییر کردند.
نتایج نشان داد که زمانی که فکر کردن از قبل مفید بود، شرکت‌کنندگان قبل از انتخاب، خاطرات تجربیات قبلی را دوباره مرور کردند.
محققان همچنین پس از دریافت بازخورد، فعالیت مغزی شرکت کنندگان را طی مکث کوتاهی بررسی کردند. آن‌ها دریافتند شرکت کنندگان به طور فزاینده‌ای در مورد مسیر‌های کمتر بازدید شده در پیچ و خم، فکر می‌کنند که نشان می‌دهد یک خاطره در حال حفظ است؛ جالب اینجاست که رویداد‌های بازپخش بسیار سریع بودند، تکمیل یک مسیر در کسری از ثانیه.
نتایج نشان می‌دهد که چگونه تکرار تجربیات در زمان‌های مختلف می‌تواند به دو عملکرد شناختی مجزا مرتبط باشد. با این حال هر دو اثر مربوط به افزایش فعالیت در مناطق مغز از جمله هیپوکامپ که برای حافظه بسیار مهم است، بود.
دکتر الیوت ویمر، محقق اصلی این مطالعه گفت: «تحقیق ما نشان داد که پخش مجدد ممکن است به توانایی‌های ذهنی کلیدی، تصمیم گیری و حافظه کمک کند، اما در زمان‌های مختلف، زمانی که زمان تصمیم گیری فرا می‌رسد، بازی مجدد بر روی کار مورد نظر متمرکز شده و از نقش حافظه در برنامه ریزی حمایت می‌کند. اما در دوره‌های بیکاری بیشتر، تکرار خاطرات قبلی قوی‌تر بود که ممکن است به حفظ تجربیات قدیمی کمک کند».
اکنون تیم امیدوار است که این یافته‌ها به تحقیقات آینده در مورد شرایطی مانند اختلالات خلقی و زوال عقل کمک کند.
دکتر ویمر گفت: «مغز ممکن است بر اساس موقعیت، یک عملکرد را بر عملکرد دیگر اولویت بندی کند. با یافتن دو عملکرد متمایز از تکرار، این نتایج ممکن است تحقیقات آینده در مورد مشکلات تصمیم گیری و حافظه در اختلالات روانپزشکی و حافظه را راهنمایی کند».
منبع:مدیکال اکسپرس