تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۱۲
جاده برهان، برهانی بر بی‌مسوولیتی مسوولان

همیشه حامل خبرهای ناگوار بودە. سال‌هاست که گیرکردن در برف و کولاک، مه شدید، تصادفات ناگوار و رخدادهای دلخراش پیشوندهای جادە برهان در تیترهای خبری رسانەهاست. علاوه بر مردم دو شهر مهاباد و بوکان، مردم روستاهای ساکن در این مسیر نیز جهت تردد از این جاده استفادە می‌کنند. جادەای پر پیچ و خم با سربالایی و سراشیبی‌های متفاوت.

دەها کشتە و مجروح حاصل تصادفات چندماهه شهروندانی‌ست کە این مسیر را جهت تردد انتخاب می‌کنند. نزدیک به ده سال است کە تعریض، استانداردسازی و ارتقای کیفیت این جادە، مطالبه شهروندان دو شهرستان مهاباد و بوکان است. در این راستا نشست‌هایی از سوی مسوولان هر دو شهرستان با هدف تدبیر و اقدام جهت حل مشکلات این جاده برگزار شدە که خروجی آن‌ها می‌توان گفت نزدیک به صفر بودە است.

برای نمونه می‌توان بە آخرین نشست مسوولان مهاباد در شورای ترافیک شهرستان اشاره کرد که نزدیکترین نمونه موردی‌ست. در این جلسه رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مَخلص پیشنهادات و راهکارهایش در این جمله ایراد می‌شود کە اگر رانندگان با سرعت 70 الی 80 رانندگی نمایند میزان تصادفات چندین برابر کاهش می‌یابد و با این سخن از تمام مسوولیت ادارە تحت امر و اداره کل راه و شهرسازی استان در قبال تعریض این مسیر و حذف نقاط حادثه‌خیز آن شانه خالی می‌کند.

از آن سو، نماینده راهنمایی و رانندگی در این جلسه، از عریض نبودن پیچ‌ها، اختلاف سطح آسفالت با شانه خاکی و ایجاد چراغ‌های چشمک‌زن پلیسی در این محور می‌گوید اما از عدم نظارت پلیس راهور بر این مسیر و جلوگیری فیزیکی از تردد خودروهای سنگین طفره می‌رود.

خروجی مشخص این دست از جلسات، بالارفتن آمار تلفات جادەای و از دست رفتن سرمایە‌های انسانی‌ست. صدها و شاید هزارها خانواده بە دلیل بی‌کفایتی مسوولان امر در طول زمان از این جاده زخم خوردە و داغدار شدە و خواهند شد.

منطقی نیست پای کیفیت پایین خودروهای داخلی را در این یادداشت که مسوولان شهرستانی و استانی را خطاب قرار داده وارد کنیم. اما ارتقای کیفیت جاده برهان و عمل به مسوولیت‌های ذاتی برخی ارگان‌ها در قبال این مسیر، یک اقدام جهادی از سوی مسوولان را می‌طلبد. برای احترام گذاشتن بە جان و مال مردم این دیار، اگر لازم است با پای پیاده به مرکز بروید و پیگیر تخصیص اعتبار لازم برای این مسیر باشید تا این‌بار، برهان، برهانی بر کفایتتان باشد.