تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۷
مقتدی صدر از سیاست کناره‌گیری کرد

به گزارش پایگاه خبری هاژه، رهبر جریان صدر عراق امروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای همیشه از عرصه سیاسی کناره گیری می‌کند.

وی در این بیانیه افزود: «من اعلام می کنم که دیگر در امور سیاسی دخالت نخواهم کرد و از اکنون به طور کامل از عرصه کناره‌گیری می‌کنم و همه دفاتر وابسته به خود جز مرقد و موزه و مؤسسه میراث خاندان صدر را می بندم».

مقتدا صدر رهبر جریان صدر پیش از این نیز از عرصه سیاست کناره گیری کرد اما سپس به عرصه سیاسی بازگشت.

مقتدی صدر در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲ یکبار از عرصه سیاست کناره گیری کرده بود. رهبر جریان صدر در همان زمان در بیانیه ای اعلام کرد که به طور کامل از عرصه سیاسی کناره گیری کرده و تمامی دفاتر این جریان اعم از سیاسی، دینی و اجتماعی را بسته است.

وی در این بیانیه بر عدم دخالت جریان صدر در امور سیاسی تاکید و اعلام کرده بود که این جریان از این پس در داخل دولت و خارج آن و همچنین در پارلمان عراق سمتی ندارد.

در این بیانیه گفته شده بود که کناره گیری مقتدی صدر برای حفظ آبروی خاندان صدر و دور ماندن نام آنها از هر اتهام فسادی که تاکنون در عراق رخ داده یا در آینده با نام این دفاتر در داخل و خارج عراق رخ خواهد داد، صورت گرفته است.

منبع: ایرنا