تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۶
١٧ نانوایی در مهاباد دو شیفتە شدند + لیست

به گزارش هاژه، مشکل عرضه نان لواش، صف‌های طویل و کسری عرضه آن مدت‌هاست کە نقل محافل و مجالس مهابادی‌ها شدە است.

طی چند ماه گذشته بارها و بارها گلایه شهروندان و مخاطبان هاژه در این شهرستان، درخصوص کمبود آرد و نان در خروجی‌های پایگاه خبری هاژه درج و منتشر شدە است.

 حال، کارگروه آرد و نان شهرستان مهاباد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بە عنوان نهاد متولی تعداد ١٧ نانوایی را در جهت رفاه حال شهروندان ملزم بە فعالیت در شیفت بعد از ظهر کردەاند.

طبق اعلام روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی مهاباد، نانوایی‌های ذیل از تاریخ ٦ شهریورماه لغایت ١٢م ماه جاری، از ساعت ١٧ الی ١٩ در شیفت بعدازظهر نیز فعالیت خواهند نمود:

خاتون رحیمی _ پشت‌تپ، طرف مدرسه

کریم خادم پیر _ پشت‌تپ طرف شیلان

احمد ازمره _ باغ شایگان

حسن خضری _ میدان استقلال

اسماعیل کرد _ زمین های شهرداری

خسرو حمه پور _ فجر

محمد مصطفی _ تپه قاضی

محمد کاکەممی _ بهارستان

آمنه ملامصطفی _ شهرک کارمندان

احمد قربانی‌راد _ کوی هژار

لقمان عبداله موسی _ بازارچه اصغری

زینب رسول مکری _ فرهنگیان

خدیجه خوره _ خیابان ساحلی

مولود کرد _ سیدآباد

آرمان حسامی _ روبروی آموزش و پرورش

زینب پارسا _ خانگی

حسین عباله قوچانی _ چندپیشگان