تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۵
زریبار در زمستان
هاژه- داود صالحی فر عکاس جوانی مریوانی و خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، مجموعه عکسهای زریبار در زمستان را منتشر کرد.
عکس: داود صالحی فر