تاریخ: ۱۴۰۱/۳/۲۹
مصاحبه هاژه با بازیگر تئاتر و سینمای ایران

مصاحبه اختصاصی هاژه با قطب‌الدین صادقی، بازیگر تئاتر و سینمای کشور