تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
وزير ورزش و جوانان بازرسان ویژه اش را به مهاباد فرستاد

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاژه، روز سه شنبه ٢١ ديماه جمعی از مسئولين وزارت ورزش و جوانان و سازمان توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور از تعدادی از مكانهای ورزشی شهرستان مهاباد نظیر ورزشگاه آزادی، سالن دو هزار نفری و محل احداث ورزشگاه ٥ هزار نفری بازديد بعمل آوردند.

وزير ورزش و جوانان پيرو جلسه اخير با مهندس محمودزاده نماينده مردم مهاباد دستور حل مشكلات ورزشی شهرستان منجمله احداث ورزشگاه ٥ هزار نفری، بازسازی و احداث مجدد ورزشگاه آزادی و سالن ٢ هزار نفری و احداث چندين سالن ورزشی روستايی و شهری را صادر نموده بود.