تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
دکتر حسینی: تزریق دز سوم واکسن کرونا از نان شب هم واجب‌تر است

به گزارش پایگاه خبری هاژه، روز یکشنبه، ١٠ دیماه ١٤٠٠، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد آمار تزریق واکسیناسیون کووید١٩ را در این شهرستان تشریح کرد.

دکتر بهاالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار هاژه گفت: تا به امروز بیش از ٣٦٨ هزار و ٢٩ دز واکسن کووید١٩ در برندهای گوناگون و در سطح شهرستان مهاباد تزریق شدە که از این تعداد، ١٧٦ هزار و ١٢٤ دز در نوبت اول، ١٥٤ هزار و ٨٠٠ دز در نوبت دوم و ٣٧ هزار و ٣٦٦ دز در نوبت سوم بودە است.

وی افزود: از جمعیت بالای ١٢ سال شهرستان مهاباد بیش از ٧٨ درصد نوبت اول، نزدیک به ٨٠ درصد نوبت دوم و همچنین نزدیک به ١٨ درصد نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کردەاند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد وضعیت کرونا در مهاباد را مطلوب اما بسیار شکننده توصیف کرد و گفت: در حال حاضر بە طور میانگین روزانه یک تا پنج بیمار دارای علائم کرونا در بیمارستان مهاباد بستری می‌شوند اما با توجه به شروع موج ششم، ساده‌انگاری و کاهش استفاده از ماسک این آمار بسیار افزایش خواهد یافت.

دکتر حسینی تاکید کرد: در حال حاضر تزریق دز سوم از نان شب هم واجب‌تر است چون کودکان و حتی کسانی که دو دز واکسن را هم دریافت کرده در تیررس موج ششم کرونا خواهند بود.