تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۵
مراسم روز طبیعت‌گردی و بومگردی در تالاب کانی‌برازان مهاباد برگزار شد
امروز چهارشنبە، ٢۵ شهریور ١۴٠٠ مراسمی بە مناسبت روز طبیعت‌گردی و بوم‌گردی در نزدیکی تالاب کانی‌برازان مهاباد با حضور مسئولان شهرستانی و مسئولانی از ادارە حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.
فاروق سخنور رییس ادارە حفاظت از محیط زیست شهرستان مهاباد در رابطه با برگزاری مراسم گفت: بە مناسبت روز طبیعت‌گردی و بومگردی و قرارگیری تالاب کانی‌برازان در طرح جامع گردشگری و تعریف چهار سایت بومگردی و طبیعت‌گردی جهت اجرای این طرح، امروز در این محل کە فاز D سایت بومگردی می‌باشد، نمایشگاهی جهت ارائە محصولات محلی ساکنان روستاهای حاشیە تالاب برپا شدە و انتظار می‌رود با مشارکت‌های مردم این منطقە و حمایت‌های محلی شاهد اجرای این طرح باشیم.
فواد خضری مسئول برگزاری نمایشگاه طبیعت‌گردی و بومگردی اظهار داشت: این نمایشگاه بە مناسبت روز طبیعت‌گردی و بومگردی تالاب کانی‌برازان برگزار شدە و در آن غرفەهای، محیط زیست، صنایع دستی و غذاهای محلی، پرندەنگری و بومگردی دایر شدە است. از اهداف دیگر برگزاری این نمایشگاه، معرفی‌ شاخص‌های بومگردی و جاذبەهای تالاب کانی‌برازان و روستاهای اطراف می‌باشد.
محسن معارف‌پناە، مدیرعامل انجمن حمایت از حیات وحش کانی‌برازان مهاباد در رابطە با این نمایشگاه گفت: بە بهانە برگزاری نمایشگاه بومگردی و طبیعت‌گردی تالاب کانی‌برازان از مسئولان استانی و شهرستانی دعوت شدە تا دغدغەهای تالاب اعم از کم‌آبی، زیرساخت‌ها، بومگردی و طبیعت‌گردی بە گوش آن‌ها برسد.
در حاشیە این مراسم تعدادی از حاضرین با انتقاد از وعدەهای هربارە مسئولین، نسبت آسفالت راه ارتباطی، نبود زیرساخت و امکانات رفاهی اعتراض خود را متوجە مسئولین حاضر در مراسم کردند.
تالاب کانی‌برازان در شمال شهرستان مهاباد بین روستا‌های قرەداغ و خورخورە قرار دارد. با وجود نبود هیچ گونە امکانات رفاهی و خدماتی و نبود راه دسترسی مناسب اما، بنا بە آمار اعلامی از سوی ادارە میراث فرهنگی سالانه ١۵ الی ٢٠ هزار گردشگر از این تالاب دیدن می‌کنند. باید دید مسئولان استانی و شهرستان تا چە حد نسبت بە رفع نواقص و مشکلات آن اقدام خواهند کرد.