تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۷
پروژه‌های افتتاحی اداره مخابرات شهرستان مهاباد تشریح شد

بە گزارش پایگاه خبری هاژه، روز یکشنبه، هشتم شهریورماه ١٤٠٠، رییس اداره مخابرات شهرستان مهاباد پروژه‌های افتتاح شدە در هفته دولت را تشریح کرد.

سید محمدی در گفتگو با خبرنگار هاژه گفت: در هفته دولت، کافوهای نوری مرکز فرهنگ، تعاونی ٢ مسکن مهر جانبازان و آپارتمان‌های صنعتگران مهاباد با ظرفیت واگذاری ٥١٢ تلفن ثابت با اینترنت پرسرعت و با اعتباری بالغ دو میلیارد و ١٩١میلیون ریال به بهرەبرداری رسید.

وی افزود: در سال جاری پروژه بهینه‌سازی مسیر انتقال، با اعتباری بالغ بر ٢٢٠میلیون ریال در شهرستان مهاباد اجرایی شدە است.

رییس اداره مخابرات شهرستان مهاباد از اتمام پروژه مرکز نور GSMسالن در مهاباد خبر داد و گفت: در این پروژه ارتباط سوییچ موبایل روستایی شهرستان‌های سردشت، پیرانشهر و مهاباد به مرکز استان با اعتباری بالغ بر ٥٠٠میلیون ریال برقرار شدە است.

سیدمحمدی خاطرنشان کرد: در هفته جاری، دو پروژه ارتقای قدرت آنتن‌دهی سایت شهر گوگ‌تپه با احداث سایت دوم در این شهر و همچنین افزودن ١٤ تکنولوژی بە پهنای باند سایت‌های شهری، روستایی و جادەای شهرستان با تامین اعتبار شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و اجرای شرکت مخابرات منطقەای آذربایجان غربی بە بهره‌برداری رسیدە است.