تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
داوطلبین انتخابات ثبت نام را بە روز آخر موکول نکنند

 

 
 
بە گزارش پایگاه خبری هاژه، فرماندار مهاباد در کنفرانس خبری که در دومین روز فرآیند ثبت نام داوطلبین انتخابت ششمین دورە شورای اسلامی برگزار شد، از آنان خواست که ثبت نام خود را به روز آخر موکول نکنند

عارف خدرلو در پایان دومین روز فرآیند ثبت نام داوطلبین انتخابات ششمین دورە شورای اسلامی بە ارائە آمار از تعداد داوطلبان شهرهای مهاباد، خلیفان و گوک‌تپه پرداخت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد گفت: در حوزه شهر مهاباد تا پایان روز دوم تعداد هفت داوطلب با میانگین سنی ۴۰ سال و بیشتر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ثبت نام خود را نهایی کردەاند.

خدرلو افزود: در حوزه شهر خلیفان تا پایان روز دوم ۳ نفر ثبت نام کرده‌اند و در شهر گوک‌تپه نیز این آمار تاکنون صفر است.

وی در پایان با تاکید بر اینکە فردا (جمعە) نیز ثبت‌نام از ساعت 8 صبح تا 6 عصر برای داوطلبین مقدور است، از تمام کسانی کە خواهان کاندیداتوری در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا  هستند، خواست کە فرآیند ثبت نام را بە روز آخر موکول نکنند.

با گذشت 2 روز از فرآیند ثبت‌نام داوطلبین شوراهای شهر و روستا تاکنون 7 نفر در حوزۀ انتخابی مهاباد برای تایید نهایی ثبت نام خود به فرمانداری مراجعه کرده‌اند. در حوزۀ انتخابی خلیفان نیز این عدد به 3 نفر رسیده است. تا کنون فردی برای تایید نهایی ثبت نام خود در حوزۀ گوک تپه به فرمانداری مهاباد مراجعه نکرده است.

داوطلبین تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ٢۶ اسفند ١٣٩٩ می‌توانند با مراجعه به فرمانداری مهاباد روند ثبت نام خود را در ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستا تکمیل کنند.