تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۹
تصویری از طبیعت در روستای هه‌رمی مهاباد
تصویری از طبیعت در روستای هه‌رمی مهاباد
 عکس: کامل صالحی نیا