تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
کاهش مبتلایان مشکوک به ویروس کرونا در مهاباد به 4 نفر

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد از کاهش تعداد افراد بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان این شهر خبر داد.

دکتر امیر بهزاد در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد:با منفی شدن نتیجه آزمایش چند بیمار مشکوک به ویروس کرونا که در این بیمارستان بستری بودند، تعداد موارد مشکوک مهاباد کاهش یافت و  چند بیمار دیگر با توجه مساعد شدن وضعیت جسمی با هماهنگی به عمل آمده با متخصصین در استان ترخیص شدند.

وی افزود: درحال حاضر تنها 4 مورد مشکوک به ویروس کرونا در بیمارستان بستری هستند که وضعیت آنها نیز نرمال است.

بهزاد تصریح کرد: برای کاهش ضریب اشغال تخت، 2 بخش بیمارستان ادغام شده اند و پذیریش و یا عمل بیماران غیر اورژانسی از دستور کار خارج شده است.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد با بیان اینکه هیچ مورد قطعی در این شهرستان تاکنون ثبت نشده اظهارکرد: با توجه به اینکه دوران نهفتگی ویروس کرونا 5 الی 14 روز است پیش بینی شده که تعداد افراد مشکوک در سطح کشور به این ویروس در این هفته افزایش یابد و درصورت رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری توسط شهروندان موج شیوع ویروس فروکش خواهد کرد.