تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲
24 میلیارد تومان در طرح تحول سلامت در مهاباد هزینه شد
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی از طرف 24 میلیارد تومان اعتبار از زمان اجرای طرح تحول سلامت در مهاباد خبر داد.
جواد آقازاده که در دومین مجمع سلامت شهرستان مهاباد حضور داشت اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت در استان آذربایجان غربی 24 میلیارد تومان برای ارتقای نظام سلامت در شهرستان مهاباد در بخش تجهیزات و هتلینگ درمانی هزینه شده است.
وی افزود: از سال 1393 تاکنون 350 میلیارد تومان برای توسعه و تجهیز امکانات بیمارستان‌های استان هزینه شده و میزان پرداخت هزینه‌های از 30 درصد به 6 درصد کاهش یافته است.
آقازاده تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایی که در نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته تشکیل مجمع سلامت در تمام کشور است و اعضای مجمع سالانه چند چالش جدی شهرستان را مد نظر قرار داده و در راستای ارتقای شاخص‌ها اقدام می‌کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی  با اشاره به توانمندی بالای خیرین سلامت در افزایش شاخص های حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد:  امسال خیّران حوزه سلامت 10 میلیارد تومان به بخش سلامت در استان کمک کرده‌اند که در زمینه توسعه زیرساختی و تجهیزاتی حوزه بهداشت و درمان منطقه را فراهم کرده‌است.
وی افزود: خیرین بخش سلامت شهرستان مهاباد نیز از ابتدای سال‌جاری تاکنون 200 میلیون تومان به حوزه بهداشت و درمان شهرستان کمک کرده‌اند.
آقازاده تصریح کرد: شهرستان مهاباد یکی از شهرستان‌های پیشرو در بخش جذب اعتبارات حوزه سلامت بوده و به نحوی که اختصاص زمین برای اجرای طرح‌ها بدون اتلاف وقت صورت گرفته ولی در برخی شهرهای دیگر بدلیل عدم اختصاص زمین بسیاری از اعتبارات دیرتر جذب شده است.
ایرج شجاعی فرماندار مهاباد نیز در ادامه اظهار کرد: مبارزه با چالش‌های حوزه سلامت باید به صورت مجزا مشخص و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: 2 بیمارستان درحال ساخت مهاباد از نظر پدافند عامل و غیر عامل در بهترین موقعیت قرار دارند و حتی درصورت طغیان رودخانه نیز می‌توان در هر دو طرف رودخانه خدمات ارائه شود.
شجاعی تصریح کرد: با به بهره برداری رسیدن بیمارستان‌های درحال احداث، مهاباد به عنوان قطب بهداشت ودرمان جنوب آذربایجان‌غربی خدمات بهتری را ارائه خواهد داد.
در ادامه جلسه بیانیه دومین جلسه شورای خیرین سلامت شهرستان مهاباد قرائت و از 25خیر و پیشتاز کمک به حوزه بهداشت درمان مهاباد با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی تقدیر شد.