تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۵
پروژه‌های عمرانی و دقت در فازهای 1 و 2 و 3 آن
مهندس لقمان یوسفی آذر عضو انجمن لجستیک ایران و انجمن بتن و فولاد ایران


یکی از بزرگترین مشکلات امروزه که کارفرما و مشاور و پیمانکار با آن دست  و پنجه نرم می‌کنند عدم دقت درمتحقیق و بررسی کارهای عمرانی قبل از اجرا می‌باشد، جدا از نحوه انجام عملیات مربوطه و نظارت مستمر مشاور بر آن.

به جرات می‌شود گفت: کلیه پروژه‌های عمرانی همیشه در زمان اجرا دستخوش تغییرات فنی، معماری، ریالی و زمانبندی پروژه می‌شود، که ناشی از دقت و عدم توانیایی محاسبات کارشناسی شده توسط شرکت های مرتبط می‌باشد.

عدم استفاده از کارشناسان مجرب و کارآمد بخاطر منافع مالی شرکت‌های طراح، محدود کردن برآورد ریالی از طرف کارفرما و... همه دخالت در نحوه اجرای فازهای 1و2و3 هر پروژه می‌گردد.

کارفرمایی که هدف از ایجاد پروژه را بررسی کرده و نسبت به موقعیت مکانی و محل اجرای پروژه  و بار مالی آن تصمیم می‌گیرد و بودجه آن را تامین می‌کند و همچنین مهمترین عامل آن را که مشاور است با توانایی‌های کارشناسی انتخاب می‌کند،  مشخصا در اجرای پروژه مدنظر خودش بهتر می‌تواند نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

بزرگترین عامل در اجرای پروژه که موجب تاخیر در برنامه زمانبندی پیمانکار شده و آن را رقم می‌زند، جدا از تورم مصالح و متریال‌های مربوطه هر پروژه عمرانی  فاز 2 پیمان می‌باشد که مشاور نسبت به اجرای آن دقت کافی را نداشته و در جریان اجرای عملیات مربوطه دستخوش تغییرات گردد، حالا این تغییرات ناشی از عدم توانایی خود شرکت مشاور طراحی باشد یا دستخوش تغییرات سلیقه‌ای کارفرمای پروژه.

در پایان بایستی اشار نموده اگر هماهنگی‌های مربوطه منحصر به یک طرف قرارداد نباشد و از زمان ایجاد یک طرح که به یک پروژه منجر می‌شود، تمام عوامل دخیل در آن بتوانند هدفدار و کارشناسی شده نسبت به وظایف خود دقت و اراده کارشناسی داشته باشند  مشخصا پروژه مربوطه به سرانجام خواهد رسید.