تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۱
در باب مجالس ترحیم در مهاباد
صلاح الدین خدیو
 
از ابتدای سال جاری به همت شورای روحانیت مهاباد نوعی ساماندهی نسبی در زمینه مجالس ترحیم شهر صورت گرفت. مهمترین اصلاحی که انجام شد حذف نوبت صبح مراسم های ختم و تقلیل آن به دو نوبت عصر بود.
این در واقع چیزی نبود جز احیای سنتی قدیمی که تا پانزده سال قبل وجود داشت. در سالهای اخیر نوبت صبح مجالس ترحیم بویژه بدلیل تقارن آن با ایام فعالیت ادارات و دانشگاهها و موسسات و شرکتها وقت گیر و اضافی شده بود و حذف و اصلاح آن گام مهمی در جهت هماهنگی با زندگی اجتماعی پرشتاب و متنوع و پیچیده امروز به شمار می رود.
این اقدام علیرغم برخی مقاومتهای اولیه، به تدریج جا افتاد ولی اخیرا اطلاعیه های دال بر بازگشت بر رسم قبلی دیده می شود. گویا یکی از پیشنمازان مساجد شهر که خود باید بیش از همه پایبند به قول و قرار شورای روحانیت باشد، عهدشکنی کرده و مراسم ختم یکی از بستگانش را در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار کرده است.
این خلف وعده مشوق عده بیشتری برای بازگشت به عادت مالوف می شود و قس علیهذا...
جا دارد تا اوضاع به کلی به منوال سابق بازنگشته، روحانیت محترم دوباره چاره ای اندیشیده و از طریق مدیریت مساجد و هماهنگی با چاپخانه ها، بر اجرای دقیق مصوبات خود اصرار و نظارت نمایند.
صد البته یکی دیگر از مصوبات که هرگز به آن وقعی نهاده نشد، برگزاری ترحیم هر متوفی در مسجد محله سکونت مرحوم بود. علیرغم این یادآوری تمایل زیادی برای برگزاری مراسم در مساجد " لاکچری" و به لحاظ اجتماعی منزلت آور وجود دارد که حاصل آن ایجاد ترافیک و شلوغی و سلب آسایش مردم در مناطق مرکزی و پرتردد شهر است. لازم است به اصلاح این مورد هم رسیدگی شود.
یادمان باشد مهاباد در میان شهرهای اطراف شهری هنجارساز است و ارائه یک رفتار فرهنگی صحیح اهمیت مضاعفی دارد که محدود به مرزهای شهرستان نیست.