تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۳
تأمین پایدار آب شرب روستای دریاس مهاباد در دستور کار قرار دارد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، به دنبال انتقاد اهالی از قطعی آب شرب روستای دریاس در بخش مرکزی این شهرستان، خبرنگار هاژه در تماس با مدیریت آب و فاضلاب روستایی علت را جویا شد.

کمال نالوسی در گفتگو با خبرنگار هاژه اظهار کرد: قطعی چند ساعته آب در روستای دریاس تنها در یک روز و به منظور شستشوی منبع آب شرب صورت گرفته است.

وی با اشاره به توسعه روستا و افزایش مصرف آب در دریاس افزود: درحال حاضر تأمین آب شرب روستا از یک چاه صورت می‌گیرد و در 10 الی 15 روز آینده یک چاه دیگر برای تأمین پایدار آب شرب این روستا وارد مدار می‌شود.

نالوسی تصریح کرد: با وارد مدار شدن چاه جدید مشکل افت فشار و تأمین آب برای بخش‌های جدید روستا بصورت پایدار حل می‌شود.

مدیر آب و فاضلاب روستایی با اشاره چشمه‌های آلوده دریاس که از سال گذشته بهره برداری از آن ممنوع اعلام شده اظهار کرد: چشمه‌های مذکور تحت پوشش مدیریت آبفای روستایی قرار ندارند و درحال حاضر دهیاری از آنها برای مصارف شستشوی معابر، جداول و... استفاده می‌کند.