تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲
سخنگوی شورای شهر مهاباد واکنش نشان داد

به‌ دنبال انتشار پوستر و شعارهای تبلیغاتی زمان انتخابات شوراها، ابراهیم کریمی با ارسال جوابیه‌ای به هاژه، خواستار انتشار آن برابر قانون مطبوعات شده است.

متن جوابیه به شرح زیر است:

مدیرمسئولِ محترمِ پایگاهِ خبریِ هاژه

با سلام و تقدیمِ احترام

خواهشمند است، برابر قانونِ مطبوعات، مواردِ زیر را جهتِ اطلاعِ افکارِ عمومی در پایگاه خبری خویش درج فرمایید.

برخود واجب می‌دانم، به‌عنوان منتخبِ مردمِ فهیمِ شهرِ مهاباد در شورای اسلامی شهر، از شما ــ که با درجِ برنامۀ انتخاباتیِ این‌جانب، درِ پایگاهِ خبریِ تحت مدیریتِ خود، امکانِ گفت‌وگویی مختصر با شهروندانِ شریفِ شهرم را فراهم کردید ــ تشکر و قدردانی کنم.

شورای اسلامی شهر، برابر با آیین‌نامۀ تدوینیِ شوراها، نهادی نظارتی بر عملکردِ مدیریتِ شهری است و شهردارِ منتخبِ شورا در رٲسِ آن است. پس شورا، ازطریقِ تصویبِ طرح‌های پیشنهادیِ شهردار و نظارت بر حُسن اجرای طرح‌های مصوب، به‌عنوان نهادِ منتخبِ مردم، به وظایفِ قانونیِ خویش عمل می‌کند.

نکتۀ دیگر آنکه، با توجه بـه مکانیزمِ تصمیم‌گیری در نهادِ شورا، کـه مبتنی بر احتسابِ رأیِ حداکثریِ اعضای محترمِ آن است، قرار نیست برنامـه‌های اعلامیِ کاندیداها در روزهای انتخابات الزاماً در دستورِ کارِ شورا قرار گیرد. آن‌چـه در دستورِ کار قرار می‌گیرد اولویت‌ها و ضرورت‌هایی است کـه شهر در حوزه‌های مختلف با آن مواجـه است. در راستای تدبیر و تصمیمِ درست برای پیش‌بردِ ضرورت‌ها و فوریت‌ها، کـه مدیریتِ شهری با آن روبه‌رو بوده، نهایتِ توان و اختیارم را به‌کار گرفته‌ام. موافقت‌ها و مخالفت‌هایی کـه حینِ تصویبِ طرح‌ها داشتـه‌ام خود دلیلی بر درستیِ این ادعاست.

آخرین و مهم‌ترین موردِ آن دربارۀ فرآیندِ رٲی‌گیری برای شهردارِ منتخب است. علی‌رغمِ احترام بـه رأیِ اکثریتِ اعضای محترمِ شورا، این‌جانب، با توجـه بـه اولویتم در چهارچوبِ مدیریتِ استراتژیک و مطلوبِ شهری، با برنامـه‌های کاندیدای محترم مخالفت کردم و رأی مخالف دادم.

در کسوت سخن گوی نهادِ شورا، برابر با آییننامـه و حدود اختیاراتِ تعیین‌شده برای سخن‌گوی شورا، الزاماً باید آن‌چـه را که مصوبِ قانونی و نهاییِ شوراست اعلام و ابلاغ کنیم.

 اما، درمورد دیدگاهِ شخصی، این‌جانب نسبت بـه برگزاریِ جلساتِ علنی و حضورِ رسانـه‌ها هیچ‌گاه موضعِ مخالف و منع‌کننده نداشتـه‌ام. همان‌طور کـه قبلاً هم بـه صراحت اعلام کرده‌ام، رسانـه‌ها رکنِ مهمِ مدیریتِ کارآمدِ شهری‌اند. هرچند، بـه‌عنوان عضوی از نهادِ شورا، بارها از بعضی رسانـه‌های محترم رویـه‌های نادرست و غیرحرفـه‌ای هم نسبت بـه شورا و شهرداری مشاهده کرده‌ام.

انتظار بود، ضمن نقدِ کاستی‌ها، احترامِ شورا و شهرداری محفوظ می‌ماند و منصفانه قضاوت می‌شد. شهرداری ارگانی کاملاً خودگردان و متکی بـه شهروندان است. رسانـه‌ها، ضمن نقدِ عملکردِ شهرداری و پاس‌داری از ارزش‌ها و حقوقِ شهروندی، باید فرهنگ‌سازی کنند تا شهرداری و شورا، که نهادِ متولیِ مدیریتِ شهری‌اند، از پشتیبانیِ مستمرِ شهروندان برخوردار باشند.

باید اذعان کرد در این مورد بعضی از رسانـه‌های محترم نسبت بـه رعایتِ رویکردِ حرفـه‌ایِ خویش بی‌مهر بوده‌اند.‌

درموردِ نوعِ رابطـه با خبرنگارانِ محترم، شایان ذکر است که تاکنون هرموقع خبرنگاری از این‌جانب پرسشی داشته یا تقاضای مصاحبـه کرده بدون تعلل پاسخ‌گو بوده‌ام و در آینده هم خواهم بود. در رابطـه با موضوعِ پاسخ‌گوییِ شفاف، بـه‌روشنی عرض می‌کنم، هم بـه‌عنوان عضوی از مجموعـۀ شورا، هم بـه‌عنوان سخن‌گوی شورای محترم، برابر با آیین‌نامـه و چهارچوبِ قانون، آن‌چـه را که درست بوده با شفافیتِ کامل مطرح کرده‌ام.

در پایان مجددا به صراحت اعلام می‌دارم که جهت توسعه و اعتلای شهر مهاباد،رضایت شهروندان بزرگوارم یک لحضه در انجام وظایف قانونی خویش  درنگ و کوتاهی ننمایم .