تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲
آغاز دومین دوره جایزه کتاب استان کوردستان در سقز

به گزارش پایگاه خبری هاژه، امروز چهارشنبه 2 مردادماه دومین دوره جایزه کتاب استان کوردستان در سقز آغاز به کار خواهد کرد.

دبیر اجرایی این جشنواره در گفتگو با خبرنگار هاژه گفت: در این دوره ۶۲ انتشاراتی از سراسر ایران که کتابهای نویسندگان کوردستانی را چاپ کرده‌اند در جشنوارە حضور خواهند داشت.

رضا شجیعی افزود: در جشنواره ۴۳۲ اثر از نویسندگان کوردستانی به زبان های کوردی و فارسی در ۱۲بخش به رقابت میپردازند.

شجیعی با اشاره به اینکه آثار ارزندهای به این دورە از جشنواره ارسال شده‌اند، تصریح کرد: بیشترین آثار رسیده به جشنواره در زمینه کتاب کودکان و نوجوانان است. کمترین آثار رسیده در زمینه کتابهای حوزە سیاست و حقوق می‌باشد .

لازم بە یادآوری است کە این دوره از جشنواره روز پنج‌شنبه ۳ مرداد به کار خود پایان خواهد داد.

گزارش: خبرنگار هاژه، اوین عباسی