تاریخ: ۱۳۹۸/۳/۲۱
شهردار ارومیه: ساحل شنی در دریاچه ارومیه ایجاد می‌شود

شهردار ارومیه گفت:  ساحل شنی جهت توسعه صنعت گردشگری در دریاچه ارومیه ایجاد می شود.

به گزارش پایگاه خبری هاژه، محمد حضرت پور در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های گردشگری دریاچه ارومیه ، اظهار کرد:  زمانی ساحل دریاچه ارومیه محل پذیرش گردشگر بود اما با خشکی دریاچه شاهد کم رنگ تر شدن حضور گردشگران در آن شدیم که با احیای دریاچه شاهد حضور دوباره گردشگران از نقاط مختلف کشور هستیم.

وی بیان کرد:  جهت استفاده از ظرفیت های گردشگری دریاچه و توسعه صنعت گردشگری، ساحل شنی و محیطی برای آب تنی با آب شیرین و محل استقرار مسافران در ساحل دریاچه ارومیه  ایجاد شود.

شهردار ارومیه عنوان کرد: با استقرار ماشین آلات شهرداری در صورت اجازه تردد در سطح دریاچه، عملیات ساحل سازی با پخش ماسه بادی و همچنین محلی برای آب تنی با آب شیرین بصورت جداگانه برای مردان و زنان و محل استقرار مسافران از هفته جاری آغاز شود.

وی گفت:  امید است با انجام اقدامات در دریاچه ارومیه یک قدم جدی برای جذب گردشکر برداریم و از تیرماه از طریق رسانه ملی آن را انعکاس دهیم.

ایسنا